Upadłość konsumencka oraz pomoc dłużnikom

Pomoc prawna z zakresu upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej tak zwanej „upadłości konsumenckiej” obejmuje w szczególności:

  • przeprowadzenie konsultacji i analizy sytuacji osobisto-majątkowej dłużnika i wszelkiej dokumentacji z nią związanej w kontekście przesłanek ogłoszenia upadłości
  • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości
  • reprezentowanie dłużnika przed sądem upadłościowym aż do prawomocnego zakończenia postępowania
  • doradztwo prawne w zakresie prawa upadłościowego z uwzględnieniem faktycznych konsekwencji ogłoszenia upadłości oraz przebiegu postępowania upadłościowego od chwili ogłoszenia upadłości dłużnika
  • ochrona dłużnika przed działaniami windykacyjnymi i egzekucją
  • fachowe doradztwo w zakresie radzenia sobie z problemami finansowymi
without
https://kancelaria.kopciewska.pl/wp-content/themes/alder/
https://kancelaria.kopciewska.pl/
#c1c1c1
style1
paged
Loading posts...
/home/nkopciew/domains/kopciewska.pl/public_html/kancelaria/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
on
on