Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Pomagamy Naszym klientom w takich sprawach jak:

 • odwołania od decyzji organu rentowego (ZUS i KRUS)
 • sprawy o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dziecka i stopniu niepełnosprawności
 • świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
 • renty, emerytury, zasiłki, świadczenie rehabilitacyjne
 • inne świadczenia z ubezpieczenia społecznego
 • zwrot nienależnie pobranych świadczeń
 • sprawy o ustalenie istnienia bądź nieistnienia obowiązku ubezpieczenia społecznego
 • wszelkie spory przeciwko ZUS na etapie postępowania administracyjnego oraz przed sądami powszechnymi
 • przywrócenie do pracy
 • uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne
 • zapłata nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej
 • zbiorowe prawo pracy

Kancelaria współpracuje z zespołem specjalistów takich jak m.in. psycholog, psycholog dziecięcy, psychiatra i neurolog, aby jak najlepiej przygotować Klienta do sprawy oraz ustalić rodzaj schorzenia i stopień naruszenia organizmu. W szczególności prowadzimy sprawy w zakresie ustalenia wskazań dotyczących konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji (pkt 7 orzeczenia), szczególnie mając na względzie całościowe zaburzenia rozwoju dziecka (autyzm, zespół Aspergera). Do sprawy podchodzimy holistycznie, tak aby było możliwe wzruszenie decyzji/orzeczenia organu.

without
https://kancelaria.kopciewska.pl/wp-content/themes/alder/
https://kancelaria.kopciewska.pl/
#c1c1c1
style1
paged
Loading posts...
/home/nkopciew/domains/kopciewska.pl/public_html/kancelaria/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
on
on