Aktualności



  03 Listopad 2018 r.


"Jak mówi Pełnomocnik Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Augustowie Natalia Kopciewska
wówczas będzie można przystąpić do szczegółowych rozmów w sprawie postulatów augustowskich pielęgniarek


Zobacz cały wywiad

  02 Listopad 2018 r.


W środę Sejm przyjmie poprawki Senatu do ustawy o wolnym 12 listopada
"Na rozpoczynającym się w środę 7 listopada posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się poprawkami Senatu do ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent zapowiedział, że podpisze ustawę, gdy tylko zakończy się proces legislacyjny w parlamencie"


Zobacz więcej

  01 Czerwiec 2018 r.


RODO - nowe prawo już obowiązuje
Zgodnie z nowymi przepisami, określenie dane osobowe oznacza informację, która pozwala zidentyfikować osobę. Z jednej strony to imię i nazwisko, płeć oraz numer PESEL, z drugiej adres poczty elektronicznej czy dane o lokalizacji.


  10 Maj 2018 r.


Kancelaria Radcy Prawnego Natalii Sary Kopciewskiej głównym partnerem konferencji z cyklu Forum Menadżerów Służby Zdrowia w Białymstoku
26 kwietnia 2018 roku, w Hotelu Esperanto w Białymstoku odbyła się kolejna edycja Forum Menadżerów Służby Zdrowia organizowana przez Mazowieckie Centrum Biznesu. Partnerem spotkania była Kancelaria Radcy Prawnego Natalii Sary Kopciewskiej. Uczestnicy mogli wysłuchać tematów związanych z zarządzaniem kosztami w podmiotach leczniczych, zgody pacjenta na zabieg oraz odpowiedzialności za błędy medyczne. Ponadto poruszone zostały kwestie progresu firmy medycznej poprzez rozwój pracowników oraz budowania wizerunku placówki przyjaznej pacjentowi. Więcej informacji o konferencji: http://mcbkonferencje.pl/relacje;1;190


  09 Maj 2018 r.


Szkolenie Zarządu Regionu Podlaskiego OZZPiP
22 kwietnia 2018 r. w Białymstoku w Hotelu 3 Trio odbyło się Szkolenie Zarządu Regionu Podlaskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, na którym Mec. Natalia Kopciewska poprowadziła wykład o zmianach w regulacjach prawnych dotyczących prawa pracy,jak również tematyki dotyczącej mobbingu, dyskryminacji oraz równego traktowania. Tematyka wykładu zachęciła zgromadzonych słuchaczy do zadawania pytań i wywołała ożywioną dyskusję.


  07 Maj 2018 r.


KONSTYTUCJA BIZNESU - ZMIANY W PRAWIE PRZEDSIĘBIORCÓW
30 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, jako nowy akt prawny, wchodzący w skład tzw. Konstytucji biznesu. Wobec powyższego aktualnie podstawowym aktem prawnym dla przedsiębiorców jest ustawa – Prawo przedsiębiorców, w której są zawarte zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej w Polsce, a także prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz zadania organów władzy publicznej. Zgodnie z art. 5 w/w ustawy "nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Wobec powyższego przychód należny nie może przekroczyć 1050 zł.


  03 Kwiecień 2018 r.


RODO 2018 - reguły przetwarzania danych osobowych pracowników. O czym musisz wiedzieć od 25 maja 2018 r.
Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na ich przetwarzanie o czym stanowi przepis art. 7 ust. 3 RODO. Zatem wycofanie zgody przez pracownika będzie obligowało pracodawcę do zaprzestania dalszego przetwarzania danych. Nie dotyczy to natomiast tych danych, do przetwarzania których pracodawca jest uprawniony na podstawie innych przesłanek. Wycofanie zgody nie wpływa również na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego pracodawca dokonał przed datą cofnięcia zgody.


  30 Marzec 2018 r.


Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy naszym Klientom i Partnerom Biznesowym, aby ten wyjątkowy czas był pełen wiary, nadziei i miłości, a spotkania w gronie najbliższych upływały w miłym, wiosennym nastroju.


  24 Marzec 2018 r.


RODO, czyli rewolucja w ochronie danych osobowych w 2018 r.
Do 25 maja 2018 r. każdy podmiot przetwarzający dane osobowe musi przygotować się na istotne zmiany, gdyż zaczną obowiązywać przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO. W zakresie przygotowań pomocne będzie zapoznanie się przepisami projektu „nowej” ustawy o ochronie danych osobowych z 12 września 2017r. Administratorzy danych będą obligatoryjnie realizowali nowe obowiązki, a właścicielom tych danych nadane zostaną kolejne uprawnienia. W związku z powyższym powstanie konieczność wprowadzenia szeregu modyfikacji zarówno w obszarze organizacyjnym, jak również technicznym.


  18 Luty 2018 r.


Sprawdź wszystkie istotne informacje dotyczące tematu nowego Kodeksu pracy w 2018 r. Przejrzyj nasze archiwum dotyczące zmian w Kodeksie pracy 2018 r.
Eksperci: obecny Kodeks pracy wymaga wielu zmian (Aktualizacja: 16.02.2018)
Koniec z dorabianiem do etatu - propozycja zmian w prawie pracy (Aktualizacja: 16.02.2018)


Zobacz więcej

  9 Stycznia 2018 r.


Zgłosiłeś się do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych – sprawdź czy nie masz zaległości z tytułu składek
Od 1 stycznia 2018 r. każda wpłata z tytułu należnych składek jest rozliczana na najstarszą zaległość. Jeżeli masz zadłużenie na koncie w ZUS, będziemy rozliczali Twoje wpłaty na najstarsze zaległości.


Zobacz więcej

  5 Stycznia 2018 r.


Koniec z abstrakcyjnym karaniem przedsiębiorców przez skarbówkę. Fiskus może odmówić podatnikowi prawa do odliczenia VAT w przypadku, gdy skorzystanie z niego wiązałoby się z przestępstwem lub nadużyciem. Jednak to na urzędzie skarbowym ciąży obowiązek udowodnienia istnienia tego nadużycia - wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 grudnia 2017 r. sygn. akt I FSK 352/16.


Zobacz więcej

  6 Listopada 2017 r.


WSA: małżeństwo dwóch mężczyzn nie może być uznane w Polsce
Obejściem prawa byłaby zgoda na transkrypcję brytyjskiego aktu małżeństwa dwóch mężczyzn - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. Stosowanie prawa obcego miałoby skutki sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego w Polsce - dodał sąd. Sygn. akt SA/Wa 1893/17, wyrok z 3 listopada 2017 r.


Zobacz więcej

  17 Października 2017 r.


Od 1 października 2017 r. powszechny wiek emerytalny jest niższy. Jeśli jesteś kobietą możesz przejść na emeryturę, gdy skończysz 60 lat, a jeśli jesteś mężczyzną, gdy skończysz 65 lat.


(ZUS warszawa strona główna) - Zobacz więcej

  16 Października 2017 r.


Opieka naprzemienna nad dzieckiem wpływa na prawo do świadczenia 500 plus


(Rzeczpospolita artykuł) - Zobacz więcej

  15 Października 2017 r.


Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 października 2017 r. II SA/Wa 3494/16
Podatnik, który sprzedaje działkę z domem i dzięki temu spłaca kredyt hipoteczny, którym była obciążona nieruchomość, nie może pomniejszyć uzyskanego przychodu o kwotę spłaconego długu ta kredytu hipotecznego a brak kosztu przy sprzedaży nieruchomości.


Kontakt